ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ПБО група Пчелица

 Презентация на дейностите по проекта вижте тук 2020–21 уч. год. ПБО 

 

 

 

 

Защо планетата Земя е наречена така?

  

Проектен план

 

Гр. „Пчелица

Име на проекта: “ Земята е жива“

Обхват: Децата от 4б група „Пчелица“ и техните педагози

Цели на проекта:

1.      Систематизиране и обобщение на представите за връзката на хората с планетата Земя.

2.     Формиране на умения за достъпна изследователска дейност.

3.     Обогатяване представите на децата за различни материали и възможностите за тяхното използване като биоразградими опаковки не замърсяващи природата.

4.     Формиране на устойчиво ценностно отношение и подсилване на емоционалната връзка между децата и природата.

 

Срок на реализация: учебната 2020-2021 година

Етапи

1.      Проучване нивото на знания за  растенията, водите, отпадъците от човешка дейност.

2.     Практическа реализация на различни дейности разкриващи света  на природата и нейното опазване.

3.     Оценка на постигнатите резултати

Обосновка на проектната идея:

Светът на природата и неговото опазване са важни за здравословната и социална среда, в която израстват децата.Опазването на природата е глобален проблем и  трябва  емоционално и физически да са включени в решаването му. Децата живеят във все по–урбанизирано общество и са емоционално ощетени без връзка със селата/пълни с растения и животни/   и чистата природа.С проекта ще направим достъпно до тях взаимодействието човек–природа.Децата ще осъзнаят ролята на хората за грижата и опазването на природата,че трябва да обичат и пазят природните дадености  и да се включват с радост в екоинициативи и осъзнават ползата от тях. 

 

Дейност

Срок и участници

Необходими ресурси

 Проучване нивото на знания 

Декември 2021г.

 

Децата и педагозите от група „Пчелица“

 

Как да живеем, без да оставяме отпадъци след себе си? 

    Януари 2021г.

Деца от група „Пчелица“ и педагозите

      Презентация

 Беседа–разговор

Пластмасата–полезна и опасна

 

     Февруари 2021г.

Децата и педагозите от група „Пчелица

Видео по темата

 

Ролята на дърветата като филтър на планетата.Кой и какво унищожава гората?Да отгледаме семенце и засадим дърво

 

 

Пътешествие из                родната земя. Опазване на водните ресурси.

                             

       Март 2021г.

Деца, родители и педагозите от група „Пчелица“

 

 

Април 2021г.

Децата и педагозите от група  „Пчелица“.

Дърво за засаждане

Семена за засаждане и проследяване на развитието им

Презентация

 

Експерименти  и научни опити с вода.

Видео – презентация или екскурзия

 

Презентация на проекта вижте тук 2020–21 уч. год. ПБО дейности!