ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Училище за родители

 

 

 Учебна 2022/23 година

Учебна 2021/2022 година

Ще се опазим и съхраним, когато се научим да уважаваме миналото си и вярваме в бъдещето.

Да уважаваме традициите и да предадем всичко научено на идните поколения.

Днес 06.03.2022 г. е Прошка!

Нека се научим да искаме прошка и да прощаваме,

защото само така ще бъдем щастливи и свободни.

Споделени моменти от семейния празник на родителите от група Дъга.  

 

 

  

Видео към онлайн лекция-Онлайн лекция с Е. Енева психолог към ДГ 49 Радост

Защо е важно да четем приказки на детето

 

Изображение-https://www.pinterest.com/ 

 

 

ПРИКАЗКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА В  ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

 

Със силата си на въздействие, с ценните си качества хубавата приказка е едно незаменимо средство използвано при възпитанието на детето от предучилищна възраст. Макар и претърпяла промени през вековете, приказката си остава привлекателна, желана и необходима за съвременното дете. То я слуша и чете с интерес, заживява с мислите и постъпките на героите, вълнува се от магията на неизвестното и загадъчното, в които го потапя приказният свят. Приказката е едно от действените средства на обучението по роден език в предучилищна възраст.  Устната реч не може да се развива пълноценно, ако децата се учат само на разговорен стил. Истинско и пълноценно развитие на тяхната реч може да се постигне само под влияние на художествената реч. Във всекидневната разговорна реч с децата човек не винаги успява да подбере най-сполучливите думи, докато в художественото произведение думите и изразите са подбрани така, че в тяхното единство лесно се постига емоционално и образно въздействие. Такова въздействие художествената реч има дори и тогава, когато детето не е в състояние да разбере напълно съдържанието на подбраните думи. Това е възможно, защото художествената реч за разлика от разговорната си служи и въздейства с много други средства, освен със съдържанието на думите. В нея имат голямо значение звуковите съчетания, музикалните  съзвучия, ритъмът и т.н. Поради това художествената реч винаги има по- силно въздействие върху децата, отколкото разговорната реч. Въздействайки върху емоциите, тя създава условия за повишаване на говорната активност на децата и подбужда към самостоятелно литературно творчество.

Най-застъпени жанрове в този период са: приказки, разкази, стихотворения, гатанки, римушки, пословици, поговорки, скоропоговорки, броилки и др.

С възприемане и осмисляне на приказката, детската реч се развива в лексикално, стилистично и синтактично отношение. Чрез творбата детето слуша живата непресъхваща реч, докосва се до звучността и плавността и. Това активизира не само звуковата артикулация, но и фонематичния слух. Известно е, че процесът на възприемане на художествен текст се реализира като сложна мисловна дейност. Той се осъществява чрез слуховия анализатор и е свързан с развитието на слуховото внимание (когато приказката се възприема в изпълнение).

Детето на 5-6 години се проявява като пълноценен слушател и говорител както в кръга на връстниците си, така и сред възрастните. Това е вече предпоставка и необходимо условие за усвояване на изразителната функция на речта. Тя се проявява при предаване на чувства, състояния, настроения и на отношение към съдържанието на прочетеното или разказано художествено произведение (приказката). Чрез него се подчертава емоционалната страна на речевия акт. Тази експресивност на речта най-добре се изразява чрез възприемането и пресъздаването на приказка. От друга страна „Възприемането на художественото изображение в приказката развива активна мисловна дейност. Тя е свързана с няколко момента: възприемане на творбата като пресъздадена действителност или като измислица; осмисляне на най-същественото – идейна насоченост в действията и мотивите на поведение у различните герои. Благодарение на спецификата на образната система приказката бързо се осмисля и запаметява, нейната съдържателна страна е ценна с това, че отразява действителността – дори тогава, когато сюжетът е фантастичен.

Под въздействието на емоционалното възприемане на приказката и създаденото впечатление от творбата у децата възниква мотив и стремеж да разкажат или споделят онези моменти, които са им направили силно впечатление и да провокира по-бързото развитие на речта.

За какво му служи още приказката? Да си конструира мисловни  постройки, да прави съотношения като „аз, другите“, „аз, нещата“,

„истинските неща, „измислените неща“. Служи му да определя разстоянията в пространството („далече — близо“) и във времето („някога

— сега“, „преди — след“, „вчера — утре“).

С какво помагат приказките:

 • Дасе развие устната реч;
 • Дасе овладява значението на думите;
 • Дасе разширява основното значение на думите;
 • Дасе свързват вече научени думите в изречения;
 • Даможе смислено и граматически правилно детето да изразява своите мисли;
 • Даизползва адекватни словесни средства и речеви фрази в общуването.

Така приказката става стимул за развитие на речевата активност и въображението като познавателен процес. Помага на детето да се изявява, а това е в тясна връзка с развиването на конгнитивните му умения и предпоставка за по-добра социализация.

Източник-

 • Лекции Софийският университет „Св. Климент Охридски“- Факултет по науки за образованието и изкуствата
 • Списание ДИУУ Продължаващо образование -Р. Иванова
 • Петрова, З. (2000). Приказката в света на детето.

Изготвил- А. Станимирова- учител ДГ 49 „Радост“/ МО „Училище за родител

 

Учебна 2020-2021 година

Медийно образование в Детската градина

 

 

Текст тук! 

 

Отделяне на детето от мама - BabySling

 Игри за адаптация - разгледай тук!

Статия - Ролята на родителите при адаптация - прочети тук!

Готовност за тръгване на ясла/детска градина - BabySling

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“ ПРЕЗ 2020-2021 г. В ДГ №49 „РАДОСТ“  

ГР. СОФИЯ

 

                                                       „ОТ ДЕТЕТО КЪМ РОДИТЕЛЯ - ОТ РОДИТЕЛЯ  КЪМ ДЕТЕТО“

  Този индиректен персонален подход  от детето – към родителя ангажира семейството с образователните постижения на децата и подпомага учителите в реализация на педагогическия процес в детската градина.

  През учебната година обединението ще продължи да работи по основните цели и задачи:

 

Цели на обединението:

1.Приобщаване на родителите и другите членове на семейството за активно участие в отглеждането на децата в детската градина.

2.Грижа на родителите на децата и отговорност пред обществото за възпитанието и отглеждането.

3.Повишаване културата на родителите чрез организиране на срещи с психолог, логопед и педагог.

4.Умението на родителите да участват във възпитанието на децата под различни форми –индивидуални и колективни.

5.Взаимно уважение и взаимно доверие в отношенията между педагозите и родителите.

Взаимопомощ насочена към усъвършенстване възпитанието на детето в семейството и детската градина към условията за организация на неговия живот и дейност.

 

 

Задачи на обединението:

 1. Да работим с родителите от всички групи, включително и от яслата –виртуално училище за родители.
 2. Да предоставим информация за родители –родителско табло, папки с кратки статии, практически съвети по психология и педагогика.
 3. Редовно да обменим опит от проведените мероприятия и информация за събитията в градината и извън нея.

 

През учебната 2020-2021 г.Обединението набеляза следните дейности:

 1. Да изготвим онлайн обучение –уебинари в помощ на родителя.  - Отг. А.Станимирова срок - постоянен
 2. Организиране на обучение онлайн с психолога за родители.

   Отг.учители по групи и Енева срок-ноември

 1. Оформяне на табла за деня на християнското семейство по групи и фото изложба в сайта на ДГ.

   Отг.Учителите по групи      срок -декември                                                                                                                         

4. Организиране на пролетно почистване с родителите.

  Отг.Обединението и учители по групи  срок-април

 1. Системно поднасяне на информация за родителите по входовете.

  Отг.Д.Стоянова, К.Иванова срок-постоянен

 1. Дейности с участие на родителите от 4 ПГ –Семеен проект „Аз обичам да играя, да творя и за училище мечтая“

  Отг.Учителите от 4 групи срок-м. май

 

29.09.2020 г.                                                    Председател на МО:

 Гр.София                                                                         /Д.Стоянова/  

 

 

 

  

Среща -разговор с родители

Скъпи родители, каним ви на поредната ни среща-разговор, която ще бъде посветена на фазите в развитието на децата, какво е важно за малчуганите във всеки период, характерните трудности и успехи. Ще поговорим за това кое е предизвикателство, а кое е норма във всяка възраст.
Срещата ще се проведе онлайн, през този линк: https://meet.jit.si/ElenaEnevameetings
Най-добре е да влезете през браузър Chrome или през приложението jitsi meet, което можете да инсталирате на телефона си.
Очакваме ви!

 

 Уебинар

МО Училище за родители при ДГ №49 Радост предлага уебинар на тема:

ДЕТСКИТЕ ЕМОЦИИ

НД, 18 ОКТ 2020 - 10:00

Първата крачка за това да научим децата да се справят с емоциите си е да ги научим да ги разпознават и назовават. Кои са различните видове емоции и как да подкрепим децата в това да ги назовават и да се справят с тях?

Радостина Стоянова е детски психолог и управител на РадостИ – Школа за емоционално развитие

Регистрация за уебинара - виж тук!

 

 

 Уебинар

Методическо обединение Училище за родители към ДГ № 49 "Радост" предлага уебинар на тема :"ХАРАКТЕРЪТ НА ДЕТЕТО И КАК ДА ГОВОРИМ С НЕГО" на 04 ОКТ 2020 - 14:00ч.

Познаването на темперамента и характера на детето ни дава възможност да разбираме по-добре неговите нужди, потребности и действия. Можем да адаптираме лесно начина си на комуникация и възпитание, така че да изградим както силна и дълбока връзка по между си така и да му помогнем да израсне уверена и пълноценна личност.

Водещ Анита Гергова основател на организация "Осъзнати родители "

За уебинара може да се регистирате от този линк:

https://webinaria.bg/

Уебинар за родители ДГ № 49 “Радост”
26 март 2020
Водещ: Елена Енева
психолог 

Тема:  Братя и сестри прегледай тук!