ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Защита на личните данни

Във връзка с новият Регламент (ЕС) 2016 / 679 от 25.05.2018 година за защита на личните данни  се  въвежда фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните.  В ДГ №49 "Радост"е определено длъжностно лице - адвокат Елена Иванова Златева, телефон: 0882030565, e-mail:ezlatevaa@abv.bg.

Информация относно длъжностно лице по защита на данните  ТУК