ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Детски психолог

Детски психолог- Елена Енева

 

Телефон - 0886 135303

E-mail- elena@tukisega.info

 

Образование и специализации:

 
Магистратура "Психологично консултиране" към ВСУ "Черноризец Храбър". Специализация в Институт за психотелесна психотерапия - София. Преминава обучения по арт-терапия, проективни методики и други телесни психотерапевтични практики. Член е на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество