ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Материална база

Сградата е разположена на двор от 11 дка, с красиво оформени детски площадки и кътове за игра. В детската градина функционират 2 яслени групи, 2 първи групи, 2 втори групи, 2 трети групи и 2 четвърти групи, общо 10 групи.

Всяка група разполага с просторни и слънчеви помещения: занимални, спални и тераси, обзаведени естетично, с подходяща за възрастта на децата и отговаряща на педагогическите и здравно-хигиенни изисквания мебелировка. Детската градина разполага с физкултурен/музикален салон, в който се реализира физическата и двигателна активност на децата, музикални ситуации и открити моменти с родители, празници и развлечения.