ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Допълнителни дейности

Ние, екипът на ДГ № 49 „Радост“, работим за възпитанието, обучението и социализацията на децата от 1,6 г. до 7-годишна възраст в дух на добронамереност и сътрудничество. Освен основната и допълнителни форми по образователни направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и тахнологии, Физическа култура, в детската градина се провеждат и дейности над държавните образователни стандарти:

  • Английски език;
  • Футбол;
  • Приложни изкуства;
  • Народни танци;
  • Плуване;
  • Латино танци;
  • Балет;
  • Йога. 

       Информация тук!