ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Допълнителни дейности

Ние, екипът на ДГ № 49 „Радост“, работим за възпитанието, обучението и социализацията на децата от 1,6 г. до 7-годишна възраст в дух на добронамереност и сътрудничество. Освен основната и допълнителни форми по образователни направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и тахнологии, Физическа култура, в детската градина се провеждат и дейности над държавните образователни стандарти:

  • Английски език;     Английски език - Изображение 1

 

 

  • Приложни изкуства; Приложни изкуства - Изображение 1

 

  • Народни танци;   Народни танци - Изображение 1

 

  • Плуване; Плуване - Изображение 1

 

 

  • Балет;  Балет - Изображение 1

 

  • Йога.  Йога - Изображение 1