ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Допълнителни дейности

Ние, екипът на ДГ № 49 „Радост“, работим за възпитанието, обучението и социализацията на децата от 1,6 г. до 7-годишна възраст в дух на добронамереност и сътрудничество. Освен основната и допълнителни форми по образователни направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и тахнологии, Физическа култура, в детската градина се провеждат и дейности над държавните образователни стандарти:

  • Английски език     

 

  • Визуални изкуства 

 

  • Народни танци  

 

  • Плуване

 

 

  • Балет

 

  • Йога

 

  • Подвижни игри и лечебна физкултура

 

Конкурс ДОД 2022г.

 

 

Обяви за провеждане на конкурс за ДОД може да видите тук!

 

Протоколи на комисията от конкурса за избор на ДОД 

 

Информация относно заповеди ДОД