ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Профил група Пчелица

Развитие на детето между 5 и 6 години (III група)
Възприятието, способността за запаметяване, двигателните умения, самообслужването, речта му - всичко на тази възраст ще бележи развитие, което ще ни остави изумени!

Възприятието, способността за запаметяване, двигателните умения, самообслужването, речта му - всичко на тази възраст ще бележи развитие, което ще ни остави изумени!

5 основни области на развитие

Тяло
Развитието на детето между 5 и 6 години продължава, физическите пропорции се нормализират и тялото на детето започва да придобива постоянния си вид. Твърди се, че размерите на тялото в края на най-ранната детска възраст са сравнително надежден показател за крайното оформяне на телосложението в зряла възраст. През шестата година торсът и долните крайници имат еднаква дължина.

Движение 
Детето на пет години има стабилни движения, много добра координация между ръцете и краката, голяма сръчност в ръцете и впечатляващ контрол над фините движения. Нека видим какво може да постигне с тези умения. Може да преписва букви, които вижда, но и да пише с главни букви, да движи всеки от пръстите си поотделно, да оцветява без да излиза прекалено извън очертанията, може да подостри моливите си, да копира сложни рисунки, да изреже хартия по определени очертания и да изписва името си на ред от тетрадка. Постиженията на 5-годишното дете се виждат и в игрите му. Може да пази равновесие, да подскача от единия си крак на другия, да се люлее само, може да се качва и слиза от пързалката, да играе футбол или други спортове, да владее много добре топката, да я хваща с една ръка, да скача на въже или да играе тенис, да кара колело на две гуми, да плува, да кара кънки, да прави упражнения на лостове и др. 

Постиженията в областта на моториката на детето намират приложение и в неговото самообслужване, което означава, че детето ще може да се облича само, като избира дрехи, подходящи за външните атмосферни условия, да пресича само улици с голямо внимание, да приготвя прости ястия, да използва нож, да се къпе само (без това да означава, че няма нужда от вашето наблюдение), да връзва обувките си, да пренася предмети (например да помага при слагането на масата) и др.

Реч и общуване
Детето на пет години може да запамети и да каже номера на телефона си, адреса, на който живее, дори да разкаже виц, история или събитие от ежедневието си (например да разкаже с подробности как е минал денят в детскта градина или предучилищната). Историите му стават още по-интересни с навършването на петата и с навлизането в шестата година. Може да опише даден предмет, като определи формата, цвета, размера му и връзката му с останалите предмети наоколо. Отговорите, които дава на въпросите, които му се задават, са подробни, конкретни и логични. Също така, може да даде определения за думи и понятия, с препратки дори към техните противоположности.

Детето на 5 години придобива ясна представа за времето и може да използва правилно думите, които се отнасят до времето (вчера, днес, утре, преди, след). Именно това развито възприятие и реч на детето му дават възможност да формулира въпроси и да иска обяснение за непознатите неща и ситуации. 

Мисъл и логика
Ще видим детето на пет години да брои, да разграничава много от малко, да различава дясно от ляво, да казва азбуката, да пише името си, да класифицира предмети в зависимост от размера им, да различава предмети, които са подредени един до друг (1-ви, 2-ри, 3-ти и т.н.), да разграничава малки от главни букви и да ги свързва една с друга и др. 

Общуване
Детето на пет години е един умален вариант на възрастен човек. Това означава, че социалните му контакти се разширяват и взаимоотношенията му не се ограничават единствено до общите игри. Детето води разговори с връстниците си, но и с възрастните от обкръжението си, може да изрази чувствата си и да разбере чувствата на другите. По този начин може да утеши даден приятел, брат си или сестра си, или някой от родителите си, ако са разстроени. 

Приятелите му вече не са тези, които семейството му налага, а ги избира ясно от широк кръг потенциални приятели, с които се запознава в училище или в извънкласните дейности. Сега социалното му поведение, при нормални обстоятелства, е приемливо и съответства на законите на живота на възрастните, играе и се наслаждава на груповите игри, като споделя играчките и нещата около себе си с другите деца. 

Емоции
Колкото повече детето расте, толкова по-стабилно и продължително се проявяват емоциите му. От друга страна, те имат по-малка интензивност в сравнение с досегашното му поведение. Това произтича главно от факта, че детето на пет-шест години може да разграничи ясно себе си от останалите. Срам, самооценка, гордост, вина са някои от чувствата, които детето на 5-6 години изпитва за пръв път. В резултат - детето възприема обществените норми, нормите в семейството, в училище, в приятелския кръг (изпитва гордост, когато действията му отговарят на нормите и притеснение, когато действията му са в разрез с нормите). Поради развитите си речеви способности, детето на тази възраст може да освободи емоционалния си заряд, като изрази това, което чувства с думи. Нашата роля в този период е определяща, тъй като трябва да насърчаваме детето да показва и изразява това, което чувства, със средствата, с които разполага (език, движения на тялото, интонация на гласа и т.н.).

Източник: http://www.babyspace.bg