ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Галерия група Пчелица

 

Учебна 2022/23 година

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 2020-2021 година

Награждаване от математическо състезание "Многознайко", първи кръг -2021 г.