ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ПБО група Слънчо

Учебна 2023/24 година

Проектен план ПБО виж тук

Учебна година 2022/23

 

 

 

знаме на българия за оцветяване

Проектен план 

IVА гр. Слънчо

 

Име на проекта: “Аз обичам България“

Обхват: образователни направления – БЕЛ, ОС, МУЗИКА, КТ, ИИ,

Цели на проекта:

  1. Запознаванена децата с достъпни за тях страни от културното, историческо наследство и природните богатства на нашата страна - България;
  2. Изясняване на понятия като страна, родина, отечество, роден край, национални герои, герб, традиционни обреди и занятия;

Срок на реализация: две учебни години,

Етапи: Своевременно определяни в зависимост от провежданите мероприятия, екскурзии, традиционни празници и честванията им.

Обосновка на проектната идея:

 

 

 

Развиване у децата на разбиране за красотата на родния език, българския характер, обичаи и традиции.

 

Да се възпитава чувство на национална гордост, породена от особеността на историческото ни минало и героизма на българските патриоти.

 

Да се възпитава у децата национално самосъзнание и усещане за принадлежност към семейство, род и родина, чрез красотата, ценностите и мъдростта на Българския фолклор с емоционалната съпричастност на семейството.

 

 

 

                                                  Проектен план

Дейност

Срок и участници

Необходими ресурси

“Красотите на България”- презентация за природните богатства и забележителности в България.

 

 

Октомври

Група „Слънчо“

Компютър

Ден на народните будители, отбелязан чрез дискусия и подходяща презентация.

 

21 ноември - ден на Християнското семейство - изработване на проект

 

Ноември

Група „Слънчо“

 

 

Дистанционно

Изработване на сурвачки с родителите

“ Бъдни вечер и Коледа”- презентация  пусната по време на дистанционното обучение.

 

Декември

Група „Слънчо“

 

Интерактивен урок на тема “България - през всеки сезон”

 

 

 

             Януари

       Група „Слънчо“

 

Ден на Левски - презенттация

 

Февруари

Група „Слънчо“

 

Първа пролет

Мартеници - изработване и изложба

 

Изучаване на стихове и песни за нац. празник на Б-я

Март

Група „Слънчо“

 

 

 

Великденски яйца, съвместна изложба на лично изработени яйца.

 

 

Април

Група „Слънчо“

 

Празник на бълг. писм.                           

 

София - градът в който живеем

Май

Група „Слънчо“