ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Ресурси група Слънчо

Учителите в групата ще реализират ДОС за ІII група с помощта на познавателните книжки на изд. Бит и техника- виж тук