ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Профил група Гъбка

Психично развитие на детето на 1-2 години

Първата и втората година от развитието на детето е периодът, в който малчуганът постепенно осъзнава себе си като самостоятелна личност. От първоначалното изграждане на „Аз-а“ ще зависи и развитието на личността му в следващите възрастови периоди.

Емоциите на детето от 1 до 2 години

Радостните емоции и позитивни преживявания са едно от най-важните условия за правилното психично развитие на детето през този възрастов период. То възприема, наблюдава и научава нови неща, когато процесът е съпроводен с положителни емоции. И обратно - дистанцира се и реагира негативно, противопоставя се, когато към него се подхожда с гняв и забрана, прекъсва се играта или любимото му занимание.
Натрупването на личен опит постепенно разнообразява емоционалните му преживявания. Те стават по-сложни, но също така и преходни – мъничето може да се разплаче и разсмее за една минута. Тази лабилност на настроението е обусловена и от бързата умора и пренасищането с нови впечатления.
Комуникацията се обогатява: малкото започва да се стреми да изпълнява елементарни поръчки; изразява радостта си чрез смях и пляскане с ръчички, ако бъде похвалено например; появява се желанието му за сътрудничество – детето иска помощ от възрастния; засилва се и привързаността към близките; за първи път могат да се зародят приятелски чувства.
Стимулирай правилното емоционално развитие, като създаваш условия за повече положителни преживявания. Отрицателните емоции са вредни за детето: те се отразяват негативно на все още неукрепналата му нервна система.

Промените на детето от 1 до 2 години

Детето се стреми постоянно да научи все повече и повече нови неща – да опознае света около себе си. А ти трябва да стимулираш тези процеси, защото те имат пряко отношение към умственото му развитие.

Стимулирай мисленето, подражанието. И тъй като децата играят ролеви игри, наподобявайки ежедневието на възрастните, внимавай какво говориш и правиш пред малкото.

Начинът, по който детето ще възприеме даден предмет или обект, зависи от това дали му е познат, дали е бил назоваван преди, подготвено ли е то да сравнява и обобщава предметите по различни признаци. Развива се интензивно практическото му мислене. Малкото човече пробва определени неща, за да ги усвои чрез опита си. Действията му придобиват целенасочен характер: то разбира какво иска и как да го постигне.

Психичното развитие на детето от 1 до 2 години

Развиват се нови социални умения, както и задължителни хигиенни навици: научава се самостоятелно да се храни, съблича, да изпълнява определени поръчки, да играе с различни предмети и играчки.

Характерът на детето от 1 до 2 години

Първите опити на малчо да бъде самостоятелен сигурно ще те изненадат. Ще го чуеш да казва: „Не, аз!“, докато опитва да повдигне тежък предмет например. Дори когато си наясно, че не може да се справи сам, остави го да опита! Ако винаги го предпазваш и насочваш в правилната посока, може да израсне като възрастен, който се страхува да опита каквото и да било и който винаги ще бъде „закачен” за родителите си в очакване, че те ще уредят нещата по правилния начин и ще направят това, което е необходимо.

Играта на детето от 1 до 2 години

Нарастващото любопитство в т.нар. „яслена възраст” и подобрените фини моторни движения дават на малчугана неограничен простор за изследователски открития (както за съдържанието на кухненските чекмеджета, така и за това какво ще се случи, ако дръпнем котката за опашката...

Помогни му да порасне и да се развива, като:
- го оставиш на спокойствие да събаря току-що построеното. Не се ядосвай! Малкото човече има нужда отново и отново да проследи резултата от своя труд. Т.нар. строителни игри са много полезни – те не само позволяват на децата да видят резултата от дейността си, но и развиват представите им за симетрия и обем чрез играчките с различна големина и форма.
- назоваваш предметите около него и му показваш „какво прави“ играчката. Остави го да разглобява/чупи, за да опознае нещата наоколо. Не му се карай, освен ако няма непосредствена опасност да се нарани или да погълне определен предмет.
- всеки ден се разхождате на открито. Дори и времето да не е идеално, извеждай детето навън – то се нуждае особено много от заряда, който получаваме от досега с природата, както и от възможността да се налудува, разбира се. 

Какви са новите знания, умения и навици на 2-годишното дете?

Достатъчно, за да му се радваме и да му се възхитим.

Нормите на развитие се отнасят за повечето деца, но не и за всички. Всяко има своя „график“ на постижения. Не се притеснявай, ако твоето съкровище не може нещо, а пък приятелчето му може. Ще мине време и с твоя помощ то непременно ще се научи.

Физическо развитие на 2-годишното дете

Тук се включват двигателните навици. В тази възраст преди всичко са важни координацията и съгласуваността на движенията. А координацията на движенията се определят от развитието на мускулния тонус и фината моторика.

Мускулният тонус – включва движенията, които са свързани с предвижването на тялото в пространството. На 2 години детето може: да бяга, да скача, да се изкачва и да слиза по стълби, да марширува, да ритне с крак топка.
Фината моторика – това е точното и плавно движение на ръката, а също така нейната координация със зрението. Детето може: да рисува вертикална линия, да строи кула или къща от 4 – 6 кубчета, да държи ножица и да реже хартия. Около 2-годишна възраст може да се наблюдава с коя ръка детето предпочита да извършва различните дейности (с дясна или лява). Но дали ще бъде левак може да се каже едва към 5-тата година.

Твоята задача

Продължавай да даваш свобода на детето да тренира координацията на движение и да развива ловкостта си. Обърни особено внимание на развитието на фината моторика. Имай предвид, че съществува пряка зависимост между развитието на фината моторика и речта.
Интелектуално развитие на 2-годишното дете

Към него се отнасят особеностите на психическите процеси (памет, внимание, реч, мислене, възприятие). По следните критерии можеш да оцениш развитието на психическите процеси:

Детето реагира на музика и се „танцува“ в такт
Изпълнява лесни указания и молби, предполагащи 2-3 действия, повтаря част от детски стихчета;
Стреми се да разглоби на части или да счупи предмета, за да го „изучи“.
Знае около 130 – 200 думи. Обединява думите в кратки фрази. Психолозите определят периода от 1,5 до 3 години като сензитивен, т.е. чувствителен за активното развитие на речта. В тази възраст структурите на мозъка, отговарящи за речта, се оказват най-възприемчиви към влиянието на средата, която способства за усвояването на родния език. Затова и са обясними тревогите и вълненията на родителите, чиито деца не говорят.

Твоята задача:

Разговаряй с детето. Ако не му говориш, то няма как да чува нормалната човешка реч. Ако в присъствието на малчо се мълчи, той не може да възприеме речевото общуване като необходимост и полза. А детето се учи да говори като подражава на възрастните, като ги наблюдава и копира поведението им.
Точно и ясно изговаряй думите. Не прекалявай с „бебешкия“ език, колкото и да ти е сладък и забавен. Дори и така вие да се разбирате с мъничето, то другите хора няма да притежават това умение. Затова обръщай внимание как говориш ти и съответно поправяй грешките на детето.
Стимулирай звукоподражанието. Питай: „Как казва котето, кучето и т.н.“. Непременно помагай на детето и заедно отговаряйте на въпросите. Активната и многообразна звукоподражателна дейност ще помогне на малчо да усвои и членоразделната реч.
Социално развитие на 2-годишното дете

Тук се включват умението и навиците на детето да взаимодейства с външния свят и да общува с другите хора. 2-годишното дете може: да мие и бърше ръцете си, да се храни само, да почиства зъбките с помощта на мама, да имитира поведението на възрастните, опитва се да облича само.

Твоята задача:

Детето „копира“ поведението на възрастните. Затова личният пример е най-важният учител. Ако ти се отнасяш грубо към съседката, не очаквай след време детето да бъде вежливо.

Източник: http://www.moetodete.bg/