ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Задачи група Гъбка

Показатели за психическо развитие на деца от 1 до 3-годишна възраст (13-36 месеца)

От 13 до 15 седмици

 • ходи самостоятелно, но често пада;
 • поставя 4-5 кубчета едно над друго за 2 минути;
 • държи лъжичка при хранене и я поднася до устата си;
 • иска да се храни самостоятелно и да върши всичко само;
 • ориентира се в говора на възрастните, вслушва се и разбира смисъла на цяло изречение по дадена дума;
 • говори с отделни думи - разполага с речник от около 10-12 думи.

От 16 до 18 месеца

 • ходи стабилно, рядко пада;
 • нанизва 3-4 халки на пръчка (пирамидка) за 2-3 минути;
 • възпроизвежда с играчки наблюдавани действия (пр. храни куклата, вози камион и др.)
 • радва се, когато го облекат в нови дрешки;
 • опитва се да свързва 2 думи в изречение;
 • има речник от 30-40 думи (може да назовава 30-40 имена на познати предмети).

От 19 до 21 месеца

 • ходенето е автоматизирано: детето не пада, опитва се да тича;
 • храни се самостоятелно;
 • драска с молив в границите на листа;
 • търси помощ от възрастен, когато друго дете му вземе играчката;
 • говори разбираемо с изречения от 2-3 думи;
 • може да назове 2 познати предмета на картина и да познае 4 предмета, когато го запитат къде са.

От 22 до 24 месеца

 • качва се и слиза по стълба, като се държи за перилата (10 стъпала);
 • в игрите си изобразява поредица от свързани действия;
 • чертае прави линии, след като му се покаже;
 • обича да се включва в работата на възрастния - да му помага;
 • говори с изречения от 3-4 думи; употребява "аз";
 • задава първите си въпроси: "Какво е това?", "Кой...?", "Къде е...?" и др.

От 25 месеца до 30 месеца

 • тича значително добре;
 • чертае крива затворена линия;
 • съобщава редовно за физиологичните си нужди;
 • слуша внимателно 5-6 минути, когато възрастен му разказва;
 • говори с многословни изречения;
 • в говора глаголите се изравняват по количество със съществителните имена или ги превъзхождат.

От 31 до 36 месеца

 • качва се и слиза по стълба, без да се държи (5 стъпала);
 • рисува (моделира) познати предмети по подражание;
 • в игрите си отразява околния свят и се вживява в роля;
 • обича да демонстрира на възрастен какво знае и може: да каже стихче, да изпее песен и др.;
 • може да разкаже проста случка с 4-5 изречения или да преразкаже разказче (приказка);
 • задава разнообразни въпроси.

(По Райна Драгошинова)