ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Преподаватели група Гъбка

  • Мед. сестри:Стефка Илиева, Юлиана Тодорова 
  • Педгог- Латинка Велинова
  • Пом.-възпитатели: Виолета Любенова, Емилия Методиева, Йоана Гаврилова