ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Важна информация за Вас родители относно предстоящ строеж в детксата градина

 

Уважаеми родители, информираме ви, че разширението на ДГ № 49 ,,Радост" ще започне от 16.01.2023г. Предвиждат се две нови групи и физкултурен салон за нашите палавници. В този ред ви информирам за организацията  във връзка с писмо  на Кмета на СО Район " Изгрев"  с изх № РИВ23-УЗ21-10/09.01.2023г., 

Двете първи групи - " Патиланско царство" и гр " Дъга" ще ползват помещение в ДГ № 30 " Радецки",

двете втори групи ще ползват помещение в ДГ № 34 " Брезичка",

а двете ясли ще се помещават в яслената група на ДГ № 34 " Брезичка". 

Двете трети групи - " Слънчоглед" и гр. " Звездичка", както и двете четвърти групи; Детелина " и " Невенче"

ще  останат в  помещенията на ясления вход в детската градина. 

 

За преместването на децата, ще бъдете информирани една седмица по- рано. Родителите, които заявиха своето желание, да помогнат в организацията по преместването на децата , могат да се свържат с директора на детската градина на тел: 0884 80 15 83 - г-жа Илонка Стоянова.

Желаем здраве и  ви благодарим за разбирането!!!