ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Заседание на Обществения съвет

На 28 февруари 2017 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ №49 "Радост" със следния дневен ред:

  1. Обсъждане на Стратегия за развитие на ДГ№49 "Радост".
  2. Обсъждане на Етичен кодекс.
  3. Обсъждане на Проектобюджет на ДГ№49 "Радост".