ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Важно писмо от СРЗИ за предстоящата учебна година!

Уважаеми родители,

във връзка с постъпило ново писмо с изх.№ 07-221/12.08.2019 г., даваме следната информация:

Предоставянето на здравна профилактична карта и имунизационен статус се отнася за всички деца в детската градина- новопостъпили и вече посещаващи. За предстоящата учебна година 2019/2020 всички деца и ученици следва да представят здравна профилактична карта и имунизационен статус на медицинските сестри, като информацията следва да съдържа:

1. Приема на всички ваксини с дози, серийни номера, и дата на поставяне на ваксината

2. Информация за имунизационния статус, може да бъде предоставена във вариянт и носител удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база  данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или напиасна на талон

3. Изписано " Отговаря за възрастта" не се приема за достоверно

4. В прикачения файл, моля да се запознаете с писмото от СРЗИ с указания към общопрактикуващите лекари и образователни институции за създаване на организацията при събиране на данните от родителите

 

 

Прикачени документи

Писмо от СРЗИ.pdf