ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ВАЖНО!

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

 

Първо класиране - 15.05.2020г.

 

Записване на децата 18.05.2020 - 29.05.2020г.:
 

 

 от 9:00 ч. до 12:30 ч.     

 

от 13:00  до 15:30 ч.

 

Критерии № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

 

С документи се доказват критерии – № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

Влизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 м.