ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Седмица на четенето

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020  в детската градина се организира и проведе Национална седмица на четенето. В периода от 09 до 13 декември 2019 г.  във всички групи  бяха поканени роднини на децата, които ги зарадваха, като им прочетоха своя любима приказка.