ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Дирекция образование- София град

 Писмо от Дирекция образование София град

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                    

Уведомяваме Ви, че в случай, че бъде отменена епидемичната обстановка на територията на Република България децата приети за учебната 2021/2022 г. в яслена и първи групи следва в рамките на 10 дни от датата на отмяна  на епидемичната обстановка да постъпят в детската градина.

Моля да информирате родителите на новоприетите, но непостъпили деца на територията на Вашата детска градина за необходимостта да постъпят в описания срок. На дете, което не постъпи в рамките на 10-дневния срок мястото ще бъде обявено за свободно.

 

 

 

Столична община

Дирекция „Образование“