ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Награда от Съвета за безопасност на движението на децата в София

Поредното признание за екипа на ДГ 49 "Радост"! Награда на Столична община- Съвет за безопасност на движението на децата в София за принос в областта на безопасността на движението в Столична община и за участие в Шеста научно-практическа конференция по БДП.