ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Математическо състезание между IV-те групи на ДГ№ 49 "Радост"

Днес в детската градина се проведе математическо състезание с децата от IV-те подготвителните групи "Слънчоглед" и "Звездичка". 

Учителите от методическо обединение "Математика и логика" бяха подготвили забавни игри, с които провокираха  детската любознателност към света на математиката. Задачите бяха съобразени с учебното съдържание за съответната възраст, с акцент върху креативността, логическото мислене и творческите способности на децата. 

Това състезание имаше за цел също да популяризира добрия педагогически опит и активната работа на учителите с децата. Организирането на този своеобразен празник на знанието научи децата на толерантен състезателен дух и сътрудничество.