ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

 

 

 

В началото на новата  2022 година децата от III Б група Детелина взеха участие в международен онлайн-конкурс "Изкуство без граници". С голяма гордост ви съобщаваме и споделяме с вас благодарственото писмо и дипломата, която спечелиха благодарение работата на колегите Бойка Петрова, Ивана Димитрова, Росица Христова и съдействието на Калина Георгиева и Стефана Михова от ДОД Народни танци.