ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ПБО група Слънчоглед

 

 

 

Презентация на дейностите по проекта вижте тук 2020–21 уч. год. ПБО

 

 

 

Тематичен  идеен проект на III А група „Слънчоглед”
 „Приказка за екологията”
Проектен план
2019/2020 учебна година

Цели:

  • Да се изгради позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание
  • Да се постави началото на екосъобразно поведение у децата
  • Да се посочат пътищата за общуване на човека с Природата, от които зависи здравето на планетата и нашите деца
  • Децата да участват в различни инициативи свързани с опазване на околната среда, да се грижат за растителния и животински свят по посока на изграждане на ценостнна система, ориентирана към здравословен начин на живот.
  • Чрез проекта,  децата да  се научат да планират и изследват, да задават въпроси, да правят избори,  да прилагат знанията и уменията за екологията, придобити в рамките на редовните занимания. 

Етапи на проекта:

  • Формиране на познавателно – информационни детерминанти на екологосъобразно отношение към околня свят- научаване на факти, формиране на представи за живата и неживата природа, за природата като ценност
  • Формиране и развитиена уменията за прилагане на екологичен подход при самонаблюдение на предмети и явления от околния свят
  • Формиране и развитие на екологично самосъзнание
  • Формиране на уминия за прогнозиране на екологични последствия от неговата собствена дейност и от дейността на другите / хора и природни процеси и явления/ и изграждане на първоначална ориентация към опазване и защита на природната среда.

Проектен план

 

Дейност

Срок и участници

Необходими ресурси

Непосредствени и опосредствени наблюдения на   природния свят

 

 

 

Ежемесечни 

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Екскурзии, походи

Четене на художествена литература

 

 

Ежемесечни

 Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Художествена литература

 

Посещения на театрални постановки на екологична тема-

1.Слончето Слай -Да пазим природата и животните!-септември

Постоянен

Театрален спектакъл

Изработка на есенно пано

Октомври

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Художествени материали

Есенна екскурзия до гр. Пловдив-Фабрика за шоколад

 

 

 

10.10.2019г.

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Запознаване с изработката на шоколад

Еко-работилница с родители

Ноември

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

Екологична работилница с родители

Отпадъчни и еко материали

 Уърк шоп –изработка на кукерски маски

Януари

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

Гост лектори и приложници

Празнуваме Денят на Гората на 21.03.2019г

м. Март

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

екипна работа

Приложни дейности и беседа

 Денят на Водата на 22.03.2019г-

 

м. Март

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

екипна работа

Приложни дейности и беседа

Посещение на Ботаническа градина 

Март

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Посещение на Ботаническа градина

Празнуваме Денят на Земята - 22.04.2019г.

 

22.04.2018г

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

Приложни дейности и беседа

Засаждане на цветя

Април

Разсад на цветя, пръст , саксии

Пролетна екскурзия

м. май

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Пролетна екскурзия

Весел първи юни

Юни

Деца и учители от

гр. Слънчоглед

 

Приложни дейности с екологични материали