ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Преподаватели група Патиланско царство

  • Учители: Геновева Еленска, Елена Кондева
  • Пом.-възпитател: