ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ПБО група Невенче

 

Учебна година 2022/23

 

 

Презентация на проекта вижте тук 2020–21 уч. год. ПБО дейности!                                         

 

 

Тематичен  идеен проект на II А група „Невенче”

„Да бъдем здрави,силни и добри”

Проектен план

2020/2021 учебна година

 

Цели:

  • Изграждане на трайни хранителни навици на култура на здравословен начин на животна децата.
  • Да се постави началото на естетически усет и поведение у децата.
  • Възпитаване на положително и емоционално отношение към храната, от които зависи здравето на планетата и нашите деца.
  • Чрез проекта децата да  се научат да планират и изследват, да задават въпроси, да правят избори,  да прилагат знанията и уменията за здравето,силата и добротата, придобити в рамките на редовните занимания. 

Етапи на проекта

  • Своевременно определяни в зависимост от провежданните мероприятия.
  • Формиране на здравословен начин на живот.

Поставяме си за цел да възпитававаме у децата от най-ранна възраст здравословно отношение и целесъобразно поведение на хранене като цяло , така че светът, в който живеем, да стане по-добър, по-хармоничен и по-красив.

Обосновка на проектната идея

 

  • Разширяване и обогатяване представите на децата за необходимостта да спазват лична хигиена преди и след всяко хранене.
  • Провокиране интереса на децата към правилно и балансирано хранене ,консумация на повече плодове и зеленчуци и тяхната роля в ежедневния хранителен режим на подрастващите.
  • Възпитаване на културно поведение по време на хранене,положително отношение към храната и удоволствие.

 

 

 

Дейност

Срок и участници

Необходими ресурси

Непосредствени и опосредствени наблюдения на   документални филми, презентации на Здравословна тематика

 

 

 

Ежемесечни

Деца и учители от

гр. Невенче

 

Интернет ресурси,  документални филми, презентации 

„На пазара за плодове и зеленчуци“-да пазаруваме

 

 

 

м. Октомври

гр. Невенче

 

 Разходка и игри

 

„Зрънце доброта“-празнуваме „Деня на Доброто“

м. Ноември

гр. Невенче

13.11.2020г.

Материали и изработка на къщичка за птици и семенца за тях

„Ястиятя за Бъдни вечер и Коледната нощ“

 

 

 

м.Декември

гр. Невенче

 

Видео-беседа

“Масата за хранене си приготви и край нея ти седни-вече съм голям и мога да се храня сам“

м.Януари

гр. Невенче

 

Етюди-куклен театър

„Приготвяне на сандвичи от здравословни храни”

 

м.Февруари

гр. Невенче

 

Екипна работа

„21март-Ден на Пролетта“-замесване на обредна питка по случай настъпването на пролетта

м.Март

гр.Невенче

Пресъздаване на български традиции и обичаи -екипна работа

 

„Играй активно с твоя домашен любимец“

м.Април

гр.Невенче

 

Щафета

„Наслади се на храната заедно с децата”

м.Май

гр. Невенче

 

 

„Вкусно разказче“

Проектен план

Срок на реализация: две учебни години